Szlak zamków i pałaców

Aglomeracja Wrocławska Czas trwania - 10 godz. Trasa FootstepsTeam

TRASA DLA:

Turysta

Historyk

Opis trasy

Dolny Śląsk to obszar o niezwykle bogatej i burzliwej historii. Na przestrzeni stuleci należał on zarówno do Polski, jak i Czech, Austrii, Prus oraz Niemiec. Częste konflikty i walki toczone na tych terenach sprawiły, że powstało tu kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset zamków i warowni. Jeszcze więcej wzniesionych zostało pałaców i dworów. Część z tych posiadłości zachowała się do naszych czasów w świetnym stanie. Inne przebudowano lub poddano renowacji. Po niektórych natomiast pozostały już tylko ruiny. Dzięki tej trasie będziesz mógł zobaczyć najciekawsze budowle obronne i najładniejsze rezydencje z różnych epok, a wszystko po to, aby jak najlepiej poznać historię i architekturę Dolnego Śląska. UWAGA: Ze względu na długość trasy oraz znaczne odległości pomiędzy poszczególnymi punktami do jej przebycia zalecamy korzystanie z samochodu.