Trasa folwarczna

Bierutów Czas trwania - 3 godz. Trasa FootstepsTeam

TRASA DLA:

Sportowiec

Turysta

Historyk

Opis trasy

Okolice miasta Bierutów posiadają bogatą i długą historię. Najstarsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z ok. 1200 lat p.n.e., zaś pierwsze wzmianki o samej osadzie datowane są na początek XII wieku. Obszar ten wchodził niegdyś w skład Księstwa Oleśnickiego, które na przestrzeni wieków znajdowało się pod jurysdykcją wielu rodów: Piastów, Jagiellonów, Podiebradów, Hohenzollernów. Po ich przedstawicielach oraz zarządcach pozostało tu wiele dawnych pałaców, dworów i folwarków. Zapraszamy Was na wycieczkę rowerową, w czasie której zobaczymy naszym zdaniem najciekawsze z tych obiektów.