Wołowskie zabytki

Wołów Czas trwania - 1 godz. Trasa FootstepsTeam

TRASA DLA:

Turysta

Historyk

Opis trasy

Po raz pierwszy Wołów był wzmiankowany w dokumentach z połowy XII wieku, natomiast prawa miejskie otrzymał już w 1285 roku. Burzliwe dzieje tych ziem sprawiły, że na przestrzeni stuleci należały one zarówno do Polski, jak i Czech, Austrii i Prus, co niewątpliwie odcisnęło swe piętno na wyglądzie i historii miasta. Aby lepiej je poznać zapraszamy w trasę ukazującą najważniejsze zabytki Wołowa, będącego obecnie siedzibą władz nie tylko gminy, ale i całego powiatu.