Śladami Gdańskich Spichlerzy

Gdańsk Czas trwania - 2 godz. Trasa FootstepsTeam

TRASA DLA:

Turysta

Historyk

Opis trasy

Spichlerze nie tylko magazynowały zboże, ale były też istotnym elementem rozwoju handlowego Gdańska. Mimo że nie pełnią już swojej roli, warto je odwiedzić ze względu na wyjątkową historię każdego z nich, a także obecne wykorzystanie tych obiektów. Tak jak dawne spichlerze zapewniały żywność miastu, tak my postaramy się, byś Ty nie zgłodniał w czasie tej wędrówki.