Śladami Telemanna

Żary Czas trwania - 5 godz. Trasa FootstepsTeam

TRASA DLA:

Miłośnik sztuki

Opis trasy

Georg Philipp Telemann był wybitnym kompozytorem niemieckim z okresu baroku. Jego nazwisko wymieniane jest obok Bacha, Händla czy Vivaldiego, jako głównego muzyka tej epoki. Do Żar przyjechał w 1704 roku na zaproszenie hrabiego Erdmanna II von Promnitza, którego dwór uchodził za jeden z najświetniejszych dworów magnackich. Mimo młodego wieku i braku studiów muzycznych Telemann objął posadę kapelmistrza zdobywając sławę i uznanie. Pobyt tutaj sprawił, że w jego dziełach widać wpływ polskiej muzyki ludowej. Właśnie dlatego, warto wybrać tę trasę i podążając muzycznym szlakiem odkryć w Żarach miejsca, w których bywał i grał ten kompozytor i które niewątpliwie zostawiły ślad w jego twórczości.