Śladami czterech kultur

Łódź Czas trwania - 6 godz. Trasa FootstepsTeam

TRASA DLA:

Turysta

Historyk

Opis trasy

Łódź określana jest mianem miasta czterech kultur ze względu na różnorodność nacji, która żyła tu na przestrzeni wieków. Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie - każda z tych narodowości odcisnęła swoje piętno na dziejach i wyglądzie miasta. Zresztą nie tylko pochodzenie, ale także wyznania religijne były elementem wielokulturowości Łodzi. To tu obok siebie żyli i koegzystowali katolicy, protestanci, żydzi i prawosławni, pozostawiając po sobie liczne zabytki sakralne. Współcześnie ta wielowymiarowość społeczna nie jest już tak widoczna, dlatego tym bardziej warto przypomnieć sobie o jakże barwnych korzeniach, które kształtowały dzisiejszą Łódź. Właśnie dlatego zapraszamy Was na spacer śladami czterech kultur!