Zabytki Książęcego Żagania

Żagań Czas trwania - 3 godz. Trasa FootstepsTeam

TRASA DLA:

Turysta

Historyk

Opis trasy

Historia Żagania sięga ponad 800 lat. Niewiele osób wie, że przez stulecia była to stolica księstwa żagańskiego początkowo rządzona przez śląskich Piastów, a następnie przez książąt saskich, Habsburgów, Luksemburgów czy władców wywodzących się z Kurlandii. Książęcy rodowód tego miasta widać w wielu jego zabytkach. Dzięki tej trasie będziecie mieli okazję poznać najważniejsze miejsca związane z dawnymi władcami i zobaczyć jaki wpływ mieli na przeszłość, a także teraźniejszość Żagania.